ภูมิอากาศของอเมริกา 
 
                คุณสามารถพบกับสภาพอากาศทุกรูปแบบได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่บรรยากาศแบบแถบขั้วโลกซึ่งหนาวติดลบ 40 องศาเซลเซียส  จนถึงบรรยากาศที่ร้อนเหมือนทะเลทราย  45 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้แล้ว  ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีภาวะน้ำท่วมเหมือนบ้านเราในบางครั้ง  และยิ่งกว่านั้นอาจมีหิมะถล่ม  พายุทอร์นาโด  ไฟป่า  และแผ่นดินไหวในบางส่วนของประเทศ  ในบางช่วงเวลา  ส่วนแถบตอนกลางของประเทศมีอากาศในฤดูร้อนและฤดูหนาวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยจะมีอากาศหนาวที่สุดช่วงเดือนมกราคมและร้อนที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม  ส่วนแถบตะวันออกอากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจนเท่าใดนัก  ในส่วนแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก  อากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  ส่วนด้านแถบตะวันตกอากาศในอากาศในฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนักคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิ  แต่ในฤดูร้อนอุณหภูมิของอากาศอาจสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร  ข้อสังเกตเกี่ยวกับฤดูต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถรวบรวมสรุปได้ดังนี้
 
 
 
                ฤดูร้อน                   อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
 
                ฤดูใบไม้ร่วง           อยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
 
                ฤดูหนาว                 อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
 
                ฤดูใบไม้ผลิ            อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม