เงินเหรียญของอเมริกา 
สกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาคือดอลล่าร์ ($) ซึ่ง 1ดอลล่าร์ประกอบไปด้วย 100 เซ็นต์ เงินตราในรูปแบบของเหรียญมีรายละเอียด ดังนี้.-
เหรียญ  รูปด้านหน้า มูลค่า(เซ็นต์) มูลค่า(ดอลล่าร์) สี
Penny    Lincoln 1 cent 0.01 dollars   ทองแดง
Nickel Jefferson 5 cent  0.05 dollars     เงิน
Dime Roosevelt 10 cent 0.10 dollars   เงิน
Quarter Washington   25 cent  0.25 dollars   เงิน
Half Dollar Kennedy 50 cent  0.50 dollars เงิน
Dollar Anthony 100 cent 1.00 dollars เงิน