เงินธนบัตรของอเมริกา 

สำหรับธนบัตร (Bill) ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเริ่มจาก US $ 1 ดอลล่าร์ ประกอบไปด้วย US $ 1, US $ 5, US $ 10, US $ 20, US $ 50, US $ 100 แต่บางครั้งอาจเจอธนบัตร  US $ 2 ก็ได้ รวมถึงธนบัตรฉบับละ US $ 20 แบบใหม่ที่เพิ่งออกมาใช้ได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง (counterfeit) ดังนั้นนักศึกษาอาจเจอธนบัตร $20 ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ คำแสลงสำหรับธนบัตร US $ 1 จะใช้คำว่า a Buck นั่นคือธนบัตร  US $ 20 ก็จะใช้ Twenty Bucks ข้อควรระวังคือธนบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีขนาดเดียวกันและใช้สีเดียวกันหมด อย่างไรก็ดี ธนบัตรแต่ละใบจะมีใบหน้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯในยุคบุกเบิก ดังตารางข้างล่าง

 
หน่วยเงิน รูปด้านหน้า รูปด้านหลัง
$1.00 George Washington Great Seal of the United States
$2.00     Thomas Jefferson Declaration of Independence
$5.00     Abraham Lincoln Lincoln Memorial
$10.00 Alexander US Treasury Building
$20.00 Andrew Jackson White House
$50.00 Ulysses S.Grant US Capitol Building
$100.00   Benjamin Franklin Independence Hall