โทรศัพท์ที่อเมริกา 
บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมาก โทรศัพท์สาธารณะมีอยู่ทั่วไป ทั้งแบบหยอดเหรียญและใช้บัตร บางเครื่องยังสามารถใช้บัตรเครดิตโทรได้เช่นกัน สำหรับนักศึกษาที่ต้องอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานาน เพื่อความสะดวกสบาย นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว สำหรับหอพักส่วนใหญ่ ก็จะมีโทรศัพท์ประจำในแต่ละชั้นเป็นอย่างน้อย โดยบางหอพักอาจมีการเดินสายโทรศัพท์ไว้แล้ว หากนักศึกษาต้องการโทรศัพท์ก็เพียงแต่ทำเรื่องขอเบอร์เท่านั้น กล่าวได้ว่าบริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลต้องจัดให้มีเพียงพอสำหรับประชาชน
 
                สมุดรายชื่อโทรศัพท์มีอยู่ 3 ประเภทคือ สมุดโทรศัพท์ White Pages มีรายละเอียดของรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั้งรายบุคคลและธุรกิจต่างๆ ประเภทที่ 2 คือ สมุดหน้าเหลือง หรือ Yellow Pages แสดงรายละเอียดขององค์กร บริษัทและบริการต่างๆเรียงตามตัวอักษร ส่วนประเภทสุดท้าย คือสมุดโทรศัพท์ Blue Pages จะมีเฉพาะเมืองขนาดใหญ่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์สำหรับเมือง Country รัฐ และหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
 
                หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐฯจะมี 10 หลัก ซึ่ง 7 ตัวเลขหลังจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลัก ส่วน 3 ตัวแรกจะเป็นหมายเลขพื้นที่ Area Code ในกรณีที่ต้องการหมุนโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่มี Area -Code ต่างกันเท่านั้น
 
                ในกรณีที่ต้องการทราบเบอร์ แต่หาไม่ได้จากสมุดโทรศัพท์ใดๆ ท่านสามารถโทรไปที่ “Directory assistance” โดยการโทรศัพท์ด้วยเบอร์ที่ใส่ไว้ที่ส่วนแรกของสมุดโทรศัพท์ของแต่ละรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ “411” ถ้าเบอร์ที่ต้องการจัดอยู่ในกลุ่ม “unlisted” เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งให้ทราบ ส่วนใหญ่แล้วโทรศัพท์จะจำกัดจำนวนการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถใช้บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้ามีการใช้บริการเกินกำหนด จะมีการเก็บค่าบริการหลังจากที่ท่านได้เบอร์โทรศัพท์แล้ว
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 
                ส่วนใหญ่แล้วหมายเลขฉุกเฉิน หรือดับเพลิงหรือฉุกเฉินอื่นใด คือเบอร์ 911 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ถามถึงเหตุต้องการแจ้ง สอบถามที่อยู่ เพื่อจะได้เรียกเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือทันทีตามความเหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะถือสายรอและให้คำแนะนำจนกว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะไปถึง ควรใช้แค่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและไม่ควรโทรเล่นเพราะเป็นการผิดกฎหมายและการโทร ”0” สำหรับกรณีฉุกเฉินอาจไม่สะดวกนัก เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่กำลังให้บริการอาจอยู่ห่างจากท่านมากควรโทร 911 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นๆให้บริการและสามารถให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด