ภูมิประเทศของอเมริกา 
About USA
 
                ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ  และ 1  เขตการปกครองคือ Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ หรือประมาณ 18 เท่าของขนาดพื้นที่ประเทศไทย  และมีประชากรโดยรวมประมาณ 301,139,947 ล้านคน (ประมาณการ กรกฎาคม 2007)
 
 
ภูมิประเทศ
 
                ประเทศสหรัฐอเมริกา  นับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศคือ  มีทั้งป่าดง  ทะเลทราย  ภูเขา  ที่ราบสูงและที่ลุ่ม  จุดต่ำสุดคือ Death Valley ระดับ-86 เมตร  จุดสูงที่สุด  คือ  ภูเขา Mc Kinley ระดับ 6,194 เมตร  ประเทศสหรัฐอเมริกามีผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐที่ติดต่อกันรวม  48  รัฐ  และ  Washington D.C. โดยมีรัฐ  Alaska  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา  และรัฐ Hawaii  ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค  ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 3,200  กิโลเมตรทิศเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาติดกับประเทศแคนาดา  ทิศใต้  ติดกับประเทศแม็กซิโกและอ่าวแม็กซิโก  ส่วนทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคและทางทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค  การเดินทางจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ประมาณ 4,500 กิโลเมตร)
 
                ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก  จึงได้มีการจัดแบ่งรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ออกเป็นภูมิภาคต่างๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้.-
 
 
 
New  EngLand  ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ  Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  Massachusetts,  Connecticut  และ  Rhode  Island
 
 
 
The Middle Atlantic   ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ   New York,  New Jersey,  Pennsylvania,  Delaware และ Maryland
 
 
 
The South   ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ของรัฐ  Virginia  ลงไปทางใต้จนถึงรัฐ  Florida  และไปทางตะวันตกจนถึงรัฐ  Texas  ตอนกลาง  รัฐที่อยู่ในภูมิภาคนี้รวมถึงรัฐ  West  Virginia  ,Kentucky,  Tennessee,  North  Carolina,  South  Carolina,  Georgia,  Alabama,  Mississippi,  Louisiana  และส่วนหนึ่งของรัฐ  Missouri  และ  Oklahoma
 
 
 
The  Midwest  ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ของรัฐ Ohio จนถึง  Nebraska  และรวมถึงรัฐ  Michigan,  Indiana,  Wisconsin,  Illinois,  Minnesota,  Iowa,  Parts of Missouri,  North Dakota,  South Dakota,  Kansas และ Colorado  ด้านตะวันออก
 
 
 
The  Southwest   ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของรัฐ  Texas  ด้านตะวันตก  ส่วนหนึ่งของรัฐ  Oklahoma,  New Mexico,  Arizona,  Nevada  และทางตอนใต้ของรัฐ California
 
 
 
The  West  ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ  Colorado,  Wyoming,  Montana,  Utah,  California,  Nevada,  Idaho,  Oregon,  Washington,  Alaska และ Hawaii